Årskontrol

Årskontrol

Alle patienter med kronisk sygdom skal til årlig kontrol her på klinikken.

Kronisk sygdom betyder, at man har en varig lidelse og er i en fast medicinsk behandling.

Formålet med årskontrollen er at gøre status over sygdommen og behandlingen: hvordan går det og skal der ændres på medicinen?

Ved årskontrollen udskriver vi recept på din medicin til næste års forbrug eller til næste aftalte kontrol. På den måde kommer du aldrig til at mangle en recept og du behøver ikke at ringe til klinikken for at bestille medicin.

En årskontrol består af to konsultationer hos en af vores sygeplejersker, som er uddannede til opgaven.

Ved første konsultation tages de relevante prøver.

Ved anden konsultation gives svar på prøverne, samt den faste medicin fornyes et år frem eller til næste aftalte kontrol.

Såfremt yderligere kontrol er nødvendig, vil du blive informeret af sygeplejersken.  

Book tiderne via "Tidsbestilling" eller ring til os mellem kl. 8-12.


 

Bemærk!

Sygesikringen tillader ikke, at der udføres andre konsultationer med patienten end årskontrollen samme dag.

Det virker upraktisk og kan være kilde til frustration, da en del patienter gerne vil have ordnet andre helbredsforhold ved samme lejlighed.

Vi forstår til fulde dette og må understrege, at det ikke er klinikkens regler, men betingelserne i den aftale, som overenskomstens parter har indgået. Parterne er: Regionerne, som betaler for de ydelser du modtager, og PLO, Praktiserende Lægers Organisation, som leverer ydelserne.

Vores egen erfaring er dog, at kvaliteten af årskontrollen øges markant, hvis der ikke er andre emner, der bortleder opmærksomheden fra årskontrollen.

Det er en del af vores vision at levere sundhedsydelser med bedst mulig kvalitet, så ud fra dette perspektiv giver reglen god mening.